Sách giáo khoa Toán lớp 5 PDF được thiết kế với hình ảnh minh họa sinh động, bài tập đa dạng và phù hợp với trình độ của học sinh lớp 5. Ngoài ra, sách còn cung cấp các bài tập nâng cao và các trò chơi toán học để giúp học sinh phát triển tư duy và khám phá niềm vui trong học toán.

Tải sách Giáo Khoa Toán lớp 5 pdf

Tải sách giáo khoa lớp 5 pdf miễn phí dưới đây:

sách giáo khoa toán lớp 5 pdf

Giới thiệu nội dung sách giáo khoa Toán lớp 5 pdf

Sách giáo khoa Toán lớp 5 PDF bao gồm các nội dung chính sau:

  1. Ôn tập và bổ sung kiến thức lớp 4: Phần này giúp học sinh củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học ở lớp 4 như các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên, phân số, số thập phân, đo lường, hình học và thống kê.
  2. Số tự nhiên: Học sinh sẽ được học về các khái niệm mới như ước chung, bội chung, số nguyên tố, hợp số, dãy số và các phép tính nâng cao với số tự nhiên.
  3. Phân số: Phần này mở rộng kiến thức về phân số với các khái niệm như phân số thập phân, so sánh phân số, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số và giải toán có lời văn liên quan đến phân số.
  4. Số thập phân: Học sinh sẽ được học về khái niệm số thập phân, so sánh số thập phân, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân và giải toán có lời văn liên quan đến số thập phân.
  5. Hình học: Phần này tập trung vào các hình khối cơ bản như hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình tam giác, hình tròn và các khái niệm về diện tích, thể tích.
  6. Đo lường: Học sinh sẽ được học về các đơn vị đo độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích và cách chuyển đổi giữa các đơn vị đo.
  7. Thống kê: Phần này giới thiệu về biểu đồ tranh, biểu đồ cột và cách đọc, phân tích thông tin từ các biểu đồ.
  8. Giải toán có lời văn: Các bài toán có lời văn được lồng ghép xuyên suốt trong các chương để giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)