Sách 36 Kế & 36 Đối Kế – 72 phép xử lý khó khăn trong Kinh doanh và Cuộc sống của tác giả: Hầu Gia.

Tải Sách 36 Kế và 36 Đối Kế pdf

Link tải sách file pdf miễn phí dưới đây:

Giới thiệu sách 36 Kế và 36 Đối Kế

Với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, sự tồn tại hay suy vong của mỗi người, mỗi tổ chức đều phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta có đủ sức cạnh tranh và hợp tác mang tính chất toàn cầu hay không.

Để cạnh tranh, hợp tác hoặc phòng vệ, tất nhiên chúng ta cần phải có những phương tiện, vũ khí mạnh. Trong các loại phương tiện, vũ khí, có một loại đặc biệt lợi hại, đó là “kế”.

Từ nghìn xưa, con người luôn luôn đi tìm những công cụ, những vũ khí tư duy mạnh để cạnh tranh và hợp tác sinh tồn, đặc biệt là kế.

tải sách 36 kế và 36 đối kế pdf

Ở Trung Quốc, việc nghiên cứu kế đã phát triển từ thời Tần – Hán. “Hàn Phi Tử” thiên về chính trị, “Tôn Tử binh pháp” thiên về quân sự, “Quỷ Cốc Tử” nặng về mưu kế ngoại giao… về sau, càng nhiều người nghiên cứu đủ loại, đã có 1.465 thiên sách nghiên cứu có liên quan đến mưu kế.

Nhiều tác phẩm đáng chú ý như Tam thập lục kế (36 kế), Bách chiến kỳ lược, Trí nang… Trong đó, lưu truyền rộng rãi nhất hiện nay ở Trung Quốc và các nước là Tam thập lục kế.

Kế được định nghĩa là “cách khôn khéo được nghĩ ra để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó”. Kế là biện pháp, là cách thức, là kỹ năng giải quyết vấn dề. Tuy nhiên, kế khác với các biện pháp thông thường ở ba điểm chủ yếu :

* Thứ nhất, kế thường được tiến hành một cách chủ động, bí mật, bất ngờ.
* Thứ hai, kế thường được dùng ít thắng nhiều, dùng yếu thắng mạnh.
* Thứ ba, kế được dùng để giải quyết các tình huống khó khăn.

Như vậy, nói nôm na, kế là những biện pháp đặc biệt để giải quyết các tình huống khó khăn.

Điều mới lạ và ích lợi của hệ thống “36 Kế và 36 Đối Kế “ được trình bày ở đây là:

Đối Kế:

Mỗi kế đều có đối kế, ví dụ có ”Khổ nhục kế“ thì có “Phú quý kế“ có “Giương đông kích tây“ thì cũng có “Gương đông kích đông”, có “Thái cực kế” thì cũng có “Lưỡng cực kế”…

Điều này nghiệm đúng điều người xưa nói “thái cực gặp nhau” cũng như trong kỹ thuật điện, đã có hiện tượng siêu dẫn khi làm nóng vật dẫn đến một nhiệt độ thích hợp thì cũng có hiện tượng siêu dẫn khi làm lạnh vật dẫn đến một nhiệt độ thích hợp. Cũng ví như để các kẻ ác tự tiêu diệt lẫn nhau, trước đây ai cũng nghĩ đến “ly gián kế”, chia rẽ đối thủ, nhưng ít người nghĩ đến có những trường hợp cần kết hợp các đối thủ lại, dùng “liên kết kế” làm cho họ gần nhau hơn, để từ đó mà mâu thuẩn xuất hiện, chúng tự diệt nhau, gọi là “xua sói cho hổ nuốt”.

Sự mới lạ của đối kế, điều mà hệ thống 36 kế cũ không có, đã góp phần giúp cho tư duy con người được mở rộng, hạn chế sự phiến diện một chiều .

Phong phú :

Nội dung của 72 kế đã bao gồm nhiều lĩnh vực của xã hội loài người như kinh tế, chính trị, quân sự… với đầy đủ mọi mưu kế điển hình từ xưa đến nay, được đúc kết có tính đến hướng phát triển trong tương lai xa. Có rất nhiều kế mà hệ thống 36 kế cũ không có như “Thả mồi bắt bóng”, “Thả bóng bắt mồi”, “Đảo kế“, “Đồng kế”,…

Các mưu kế đã được sấp xếp theo một hệ thống hợp lý, những kế “con” nhưng quan trọng cũng được xếp riêng thành một kế, nhưng mặt khác nhau của một kế nếu quan trọng cũng được xếp riêng thành một kế khác.

Điều mới lạ về tính đầy đủ của hệ thống là một trong những phương tiện giúp cho con người giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

Tư tưởng :

Giá trị tư tưởng của từng kế được nêu bật thông qua định nghĩa, đó là điều mà hệ thống 36 kế cũ không rõ. Hệ thống 36 kế cũ chủ yếu dùng trong quân sự “Tá đao sát nhân ” (Mượn đao giết người ), “Sấn hỏa đả kiếp ” (Thừa lúc nhà người ta cháy mà cướp). Ý tưởng trong hệ thống mới được mở rộng và hoàn toàn mới lạ, phù hợp với đạo đức, với xã hội đương đại, và xã hội trong tương lai. Ví dụ: “Phản tương kế tựu kế”, ”Vô kế”…

Giá trị chủ yếu của hệ thống được biểu hiện ở phần định nghĩa. Nội dung tư tưởng của từng định nghĩa trong một hệ thống hợp lý đã góp phần giúp con người mở rộng vô hạn cách đặt vấn đề cũng như vô hạn các giải pháp.

Mục Lục sách 36 Kế và 36 Đối Kế pdf

 • Kế 1. Thả bóng bắt mồi
 • Kế 2. Thả mồi bắt bóng
 • Kế 3. Phú quý kế
 • Kế 4. Khổ nhục kế
 • Kế 5. Thả tép bắt tôm
 • Kế 6. Thả tôm bắt tép
 • Kế 7. Kích tướng kế
 • Kế 8. Hàn tướng kế
 • Kế 9. Rung cây dọa khỉ
 • Kế 10. Trồng cây dụ khỉ
 • Kế 11. Mỹ nhân kế
 • Kế 12. Nam nhân kế
 • Kế 13. Thừa gió bẻ măng
 • Kế 14. Tạo gió bẻ măng
 • Kế 15. Thừa nước đục thả câu
 • Kế 16. Tạo nước đục thả câu
 • Kế 17. Thuận tay dắt bò
 • Kế 18. Nghịch tay dắt bò
 • Kế 19. Giả yếu chế mạnh
 • Kế 20. Giả mạnh chế yếu
 • Kế 21. Biết mà giả là không biết
 • Kế 22. Không biết mà giả là biết
 • Kế 23. Giương đông kích tây
 • Kế 24. Giương đông kích đông
 • Kế 25. Du long chuyển phượng
 • Kế 26. Du phượng chuyển long
 • Kế 27. Xuất khách vi chủ
 • Kế 28. Xuất chủ vi khách
 • Kế 29. Quýt làm cam chịu
 • Kế 30. Quýt làm quýt chịu
 • Kế 31. Muốn bắt mà lại thả
 • Kế 32. Muốn thả mà lại bắt
 • Kế 33. Ve sầu thoát xác
 • Kế 34. Ve sầu nhập xác
 • Kế 35. Tấn kế
 • Kế 36. Tẩu kế
 • Kế 37. Bớt củi dưới nồi
 • Kế 38. Thêm củi dưới nồi
 • Kế 39. Điệu hổ ly sơn
 • Kế 40. Điệu hổ ly sơn
 • Kế 41. Ly gián kế
 • Kế 42. Liên kết kế
 • Kế 43. Một mũi tên hai con nhạn
 • Kế 44. Hai mũi tên một con nhạn
 • Kế 45. Mượn đầu heo nấu cháo
 • Kế 46. Mượn cháo luộc đầu heo
 • Kế 47. Qua sông phá cầu
 • Kế 48. Qua sông giữ cầu
 • Kế 49. Hoãn binh kế
 • Kế 50. Hoãn tịnh kê
 • Kế 51. Lấy khỏe đánh mệt
 • Kế 52. Lấy mệt đánh khỏe
 • Kế 53. Bất tướng kế
 • Kế 54. Bắt quân kế
 • Kế 55. Hỏa mù kế
 • Kế 56. Hỏa châu kế
 • Kế 57. Di thi kế
 • Kế 58. Di ngôn kế
 • Kế 59. Gián kế
 • Kế 60. Phản gián kê
 • Kế 61. Đảo kế
 • Kế 62. Đồng kê
 • Kế 63. Thái cực kế
 • Kế 64. Lưỡng cực kê
 • Kế 65. Tương kế tựu kế
 • Kế 66. Phản tương kế tựu kệ
 • Kế 67. Liên hoàn kế
 • Kế 68. Đơn kế
 • Kế 69. Định kế
 • Kế 70. Biến kế
 • Kế 71. Hữu kế
 • Kế 72. Vô kế

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)