Thái Thượng Cảm Ứng Thiên PDF, còn được gọi là Cảm Ứng Thiên, là một quyển sách khuyến thiện nổi tiếng trong kho tàng kinh điển của Đạo giáo. Sách được cho là do Đức Thái Thượng Lão Quân, vị tổ sư của Đạo giáo, viết ra.

Cảm Ứng Thiên là một kinh sách khuyến thiện rất cổ xưa trong vô số các kinh sách khuyến thiện của Trung Quốc. Nguyên tựa kinh này là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tựa kinh tiết lộ tác giả là Đức Thái Thượng Lão Quân tức Thái Thượng Đạo Tổ. Tuy nhiên cho đến nay, chưa ai biết về tác giả của Cảm Ứng Thiên.

Tải sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên pdf

Thông tin sách:

Tác giả:Thái Thượng Lão Quân
Dịch nghĩa tham khảoBửu Quang Tự đệ tử Như Hoà
Ngôn ngữ:Tiếng Việt.
Số trang:59 trang.
Hình thức:PDF.

Tải và đọc online Thái Thượng Cảm Ứng Thiên pdf dưới đây:

Nội dung Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Sách gồm 3 quyển, 10 chương, trình bày về mối quan hệ giữa nhânthiên, nhân quả báo ứng, khuyên con người nên sống thiện, tránh làm điều ác.

tải thái thượng cảm ứng thiên pdf

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là một trong những cuốn sách khuyến thiện tốt nhất trong kho tàng Đạo Gia. Đây cũng là cuốn sách được rất nhiều bậc Cao Tăng, Đại Đức thời cận đại và hiện đại khuyên thọ trì đọc tụng, nương theo để tu học nền tảng căn bản.

Đại Sư Ấn Quang, vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông trong Phật Giáo là người đã ra sức ấn tống cũng như khuyên mọi người thọ trì. Đương thời, Ngài đã cho ấn tống Cảm Ứng Thiên Hội Biên, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn, số lượng lên đến hơn 3 triệu bản, cho thấy bi tâm tha thiết của Ngài, hi vọng có thể giúp chúng sinh thoát khỏi được tai nạn triền miên ngày một lớn trong thời đại ngày nay.

Đại Lão Hoà Thượng Tịnh Không là bậc cao tăng trong Tịnh Độ Tông hiện nay, Ngài cũng ra sức mong mỏi các đồng tu Tịnh Tông phải cắm được thật tốt ba cái gốc Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo trước khi có thể thâm nhập sâu vào pháp môn Tịnh Độ.

Đệ Tử Quy dạy người căn bản làm người làm việc, ứng đối trong mối quan hệ ngũ luân. Cảm Ứng Thiên lại mở rộng ở mức độ sâu hơn, biết cách ứng đối giữa người với người, con người với đại tự nhiên, con người với các tầng không gian khác. Làm được Đệ Tử Quy và Cảm Ứng Thiên thì việc nâng lên đến Ngũ Giới Thập Thiện của nhà Phật sẽ được thuận lợi hơn.

Cuốn chánh văn này được soạn thảo thành 3 phần:

  • Phần 1 là chánh văn dịch nghĩa. Bản dịch nghĩa dựa theo dịch nghĩa của cư sĩ Như Hoà (Chùa Bửu Quang), được trích trong “Cảm Ứng Thiên Vựng Biên” và được chia chương theo phần chánh văn.
  • Phần 2 là chánh văn bằng phiên âm Hán Việt.
  • Phần 3 là chánh văn bằng chữ Hán, có phiên âm Hán Việt ở phía dưới, giúp cho việc học tập, đọc tụng bằng chữ Hán được dễ dàng hơn.

Riêng phần 1 và phần 2, ban biên tập có đánh số thứ tự các đầu việc chính cần phải làm trong Cảm Ứng Thiên theo bản Cảm Ứng Thiên Công Quá Cách mà Tịnh Tông Học Hội biên soạn để sau này khi sử dụng Công Quá Cách cho tu học hàng ngày được thuận lợi hơn.

Do trình độ có hạn nên việc biên tập còn nhiều thiếu sót, chúng con rất mong nhận được sự chỉ dạy và góp ý của quý Thầy, quý cô và các đồng học khắp nơi để cuốn chánh văn này càng hoàn thiện hơn, giúp ích hơn cho việc tu học của các đồng học sau này.

Giá trị:

  • Khuyến thiện: Sách đề cao đạo đức, hướng con người đến lối sống thiện lành, tích đức hành thiện để được hưởng phúc báo.
  • Nhân quả báo ứng: Sách khẳng định luật nhân quả, gieo thiện được thiện báo, gieo ác được ác báo, khuyến khích con người sống tốt, tránh làm điều ác.
  • Cải thiện vận mệnh: Sách cho rằng con người có thể thay đổi vận mệnh của mình bằng cách tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện.

Ảnh hưởng:

  • Kinh điển Đạo giáo: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là một trong những kinh sách quan trọng nhất của Đạo giáo, được nhiều người tu tập và học hỏi.
  • Tác động xã hội: Sách có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, góp phần giáo dục đạo đức, vun đắp truyền thống hiếu thảo, nhân ái.

Lưu ý:

  • Khi đọc sách, bạn nên giữ tâm thanh tịnh, tập trung vào nội dung để tiếp thu tốt nhất những bài học quý giá trong sách.
  • Nên đọc sách kết hợp với tu tập, thực hành những lời dạy trong sách để có được kết quả tốt nhất.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)