Tải sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 5 pdf trọn bộ tập 1 và tập 2 do nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình Tiếng Anh Tiểu học do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kỹ thuật của nhà xuất bản Macmillan (MPC).

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 5

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 5 được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, thông qua bốn kỹ năng nghe nói đọc viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kỹ năng nghe và nói.

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 5 pdf

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 5 xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and My Friends, Me and My School. Mỗi chủ điểm được chia thành 5 đơn vị bài học tương ứng với 5 chủ đề của chương trình.

Sau 5 đơn vị bài học là một bài ôn tập trung vào ôn tập và củng cố các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 5 (pdf) được biên soạn dựa trên những cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh tiểu học ở Việt Nam, có tính đến tâm lý lứa tuổi và giao lưu quốc tế.

Tải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 5 pdf

Tải sách giáo khoa tiếng Anh pdf miễn phí theo link: Tại Đây

5/5 - (1 bình chọn)