Tác phẩm Quân Vương Thuật Cai Trị (pdf) của Machiavelli đã từng có hai bản dịch được xuất bản tại Việt Nam, một bản được in ít nhất bốn lần trước năm 1975 tại Sài Gòn, và bản dịch gần đây nhất xuất bản năm 2005 do NXB Lý luận Chính trị và Alpha Books ấn hành, do các dịch giả Vũ Mạnh Hồng và Nguyễn Hiền Chi thực hiện.

Tải sách Quân Vương Thuật Cai Trị pdf

Tải sách Quân Vương Thuật Cai Trị file PDF miễn phí theo link: TẠI ĐÂY

Giới thiệu sách Quân Vương Thuật Cai Trị

Sách Quân Vương Thuật Cai Trị (pdf) là tác phẩm nổi tiếng nhất của Machiavelli nhưng không được xuất bản khi ông còn sống mặc dù được lưu hành rộng rãi dưới hình thức các bản chép tay.

Quân vương Thuật Cai Trị được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1532, với sự cho phép của Giáo hoàng Clement VII. Trong vòng 20 năm sau đó, tác phẩm này đã được tái bản bằng tiếng Italia tới 7 lần.

Nhưng đến năm 1559, tất cả các tác phẩm của Machiavelli bị đưa vào “Danh mục sách cấm” của Giáo hội Cơ Đốc giáo vì bị coi là tà giáo. Điều đó không làm ảnhhưởng tới sự lan truyền của cuốn sách và Quân vương Thuật Cai Trị đã sớm được dịch sang tất cả các thứ tiếng quan trọng của châu Âu.

Ngày nay, Machiavelli tiếp tục được công nhận là một trong những nhà tư tưởng chính trị hiện đại và là một nhà bình luận sắc sảo về tâm lý học và nghệ thuật lãnh đạo.

sách quân vương thuật cai trị

Tóm tắt sách Quân Vương – Thuật Cai Trị

Mục đích: Cuốn sách cung cấp lời khuyên cho các nhà lãnh đạo về cách giành quyền lực và duy trì nó.

Tác giả: Niccolò Machiavelli, nhà tư tưởng chính trị người Ý (1469-1527).

Nội dung chính:

 • Giành quyền lực: Sử dụng mọi phương tiện cần thiết, bao gồm vũ lực, lừa dối và thao túng.
 • Duy trì quyền lực: Xây dựng quân đội mạnh mẽ, tạo dựng lòng trung thành, loại bỏ mối đe dọa.
 • Bản chất con người: Con người ích kỷ, tham lam, nhà lãnh đạo cần hiểu và lợi dụng.
 • Vai trò đạo đức: Đạo đức tương đối, có thể hy sinh khi cần thiết để đạt mục tiêu.

Ý tưởng chính:

 • Sự thực dụng: Nhà lãnh đạo hiệu quả cần thực tế, sử dụng mọi cách để đạt mục tiêu.
 • Sức mạnh: Quân đội mạnh mẽ là nền tảng duy trì quyền lực.
 • Lòng trung thành: Thu hút và giữ chân người ủng hộ bằng mọi giá.
 • Kẻ thù: Loại bỏ các mối đe dọa tiềm ẩn trước khi chúng trở nên mạnh mẽ.
 • May mắn: Tận dụng may mắn khi có thể, nhưng luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Ảnh hưởng:

 • Tác phẩm có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng chính trị, gây tranh cãi.
 • Machiavelli được xem là nhà thực hành chính trị thực tế hoặc kẻ cơ hội đạo đức đen tối.
 • Ý tưởng của ông vẫn còn liên quan đến ngày nay: lãnh đạo, chiến lược, ngoại giao.

Đánh giá:

 • Cuốn sách phức tạp, gây tranh cãi nhưng quan trọng trong lịch sử tư tưởng chính trị.
 • Cung cấp cái nhìn sâu sắc về bản chất quyền lực, chính trị, vẫn còn giá trị đến nay.

Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)