Tài liệu Sách giáo khoa Tin học 11 python pdf của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NXB. Giáo Dục – Tái bản lần thứ 4, năm 2009).

Tài liệu Sách giáo khoa Tin học 11 được trình bày theo cấu trúc các ví dụ và bài tập, bài thực hành trong sách giáo khoa được trình bày lại bằng ngôn ngữ lập trình Python một cách chi tiết, đầy đủ.

Bổ sung một số kiến thức, kỹ thuật lập trình cần thiết để sử dụng ngôn ngữ lập trình Python trong dạy và học chương trình Tin học 11.

Tải sách giáo khoa tin học 11 Python file pdf

Tải sách miễn phí tại link: TẠI ĐÂY

Giới thiệu sách giáo khoa tin học 11 python pdf

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python vừa hướng thủ tục (proceduraprocedural-oriented), vừa hướng đối tượng (oject-oriented) đồng thời có thể nhúng vào ứng dụng như một giao tiếp kịch bản (sripting interface).

Thế mạnh của Python rất gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên, cấu trúc dễ dàng, dễ đọc, dễ học. Python hiện nay là ngôn ngữ lập trình phổ biến rộng rãi ở Châu Âu, Châu Mỹ và được coi như ngôn ngữ lập trình trường học.

Tải sách giáo khoa tin học 11 Python file pdf

Python được dùng để phát triển các ứng dụng web, game, khoa học dữ liệu (tính toán, phân tích, khai thác dữ liệu), máy học và trí tuệ nhân tạo,…

Sách Python này dùng kèm với sách giáo khoa tin học 11 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tái bản lần thứ 4, năm 2009.

Những phần chỉ có tiêu đề, không có nội dung nghĩa là sử dụng nguyên văn nội dung được trình bày trong sách giáo khoa (các nội dung được trình bày trong sách giáo khoa là phù hợp với Python)

Nội dung sách này bám sát theo đúng cấu trúc của sách giáo khoa. Vì vậy sách chỉ trình bày và giải quyết các vấn đề được sách giao khoa nêu, đó chỉ là một phần rất cơ bản của lập trình và ngôn ngữ lập trình.

Để có thể lập trình và làm chủ ngôn ngữ lập trình python thì chúng ta cần nghiên cứu thêm các tài liệu khác.

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)